• 1395/1/29 يكشنبه

چشم انداز
در جهان معاصر تحولات گسترده ابعاد مختلف زندگی بشر را درنوردیده است به گونه ای که در سالهای اخیر سرعت تغییرات و تحولات مراکز علمی هم نیز فزونی یافته است.
در این بین گروه زبان های خارجی و مطالعات بینا فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم(ع) هم نیز با فراز و نشیبهای فراوان تلاش های بی وقفه ای را آغاز نموده تا بتواند جایگاه شایسته ی خود را تثبت نماید و در صدر دانشکده های پیشرفته کشور عزیزمان ایران قرار گیرد.
بی شک تحقق این اهداف نیازمند ترسیم نقشه راهی است که در آن نحوه پیمودن این مسیربه طور شفاف ، پویا و آینده نگر مطابق بر سیاستهای دفتر تبلیغات اسلامی و اهداف کلی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ایجاد گردد.
بنابراین گروه زبان های خارجی و مطالعات بینافرهنگی در افق 1400 علاوه بر ارتقاء خود در تمامی سطوح داخلی و خارجی، گروهی جامع،  دارای جایگاهی ممتاز با  بررسی تطبیقی مطالعات بینا فرهنگی  زبان ها ی انگلیسی،عربی ، فرانسه و آلمانی  به  پرورش دانشجویانی مومن؛ فرهیخته ، آزاد و متعهد برای دفاع و صیانت از مکتب حقه تشیع در سطوح ملی و بین المللی می پردازد.
این گروه به منظور دستیابی به اهداف دانشگاه باقرالعلوم(ع) و انجام رسالت خویش با دو جهت گیری آموزشی و پژوهشی با تدوین برنامه های کوتاه مدت ،  بلند مدت و تلاش برای اجرائی شدن این برنامه ها پیشرو در توسعه مفاهیم الهام بخش علمی و پژوهشی خواهد بود .
هم اکنون دانشجویان در رشته زبان انگلیسی ویژه مطالعات اسلامی و مترجمی  مشغول به تحصیل هستند  و طی چند سال آینده راه اندازی دیگر رشته های مرتبط در اولویت برنامه های این دانشکده قرار دارد.
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما