728 x 90

مدیریت پژوهش

  • 1395/11/11 دوشنبه

این مدیریت، در راستای اهداف پژوهشی دانشگاه با شرح وظایف ذیل و با قسمت‌‌‌‌‌های متناسب با مأموریت خود، فعالیت می‌‌‌‌‌نماید:

1. تهیه و تنظیم برنامه‌‌‌‌‌ها و طرح‌‌‌‌‌های لازم در زمینه فعالیت پژوهشی با توجه به نیازها و اولویت‌‌‌‌‌ها و ارائه آنها به شورای پژوهشی؛
2. برنامه‌‌‌‌‌ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت تقویت و تشویق روحیه پژوهش در زمینه‌‌‌‌‌های علمی در بین دانشجویان و سوق دادن آنها به سوی رفع نیازهای علمی؛
3. اجرای همایش‌‌‌‌‌ها، کنفرانس‌‌‌‌‌ها و دیگر نشست‌‌‌‌‌های علمی؛
4. کوشش در جهت رفع مشکلات اعضای هیئت علمی محققان و دانشجویان به منظور تسهیل امر پژوهش در زمینه‌‌‌‌‌های مختلف؛
5. جمع‌‌‌‌‌آوری و تحلیل آمار و اطلاعات پژوهشی دانشگاه به منظور استفاده در برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌ها؛
6. تنظیم قراردادهای پژوهشی؛
7. پی‌‌‌‌‌گیری اجرای طرح‌‌‌‌‌های پژوهشی، ارزیابی روند پیشرفت کمی و کیفی طرح‌‌‌‌‌ها و ارائه گزارش به مراجع ذیربط؛
8. پی‌‌‌‌‌گیری امور مربوط به استفاده از فرصت‌‌‌‌‌های مطالعاتی و مأموریت‌‌‌‌‌های علمی داخلی و خارجی دانشگاه؛
9. همکاری در تهیه و تنظیم آئین‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌‌‌های لازم در زمینه امور پژوهشی و ارائه آنها به مقامات مربوط؛
10. اجرای فعالیت‌‌‌‌‌های مربوط به کرسی‌‌‌‌‌های نقد و نظریه‌‌‌‌‌پردازی‌‌‌‌‌، نهضت نرم افزاری و تولید علم؛
11. معرفی آثار تولید شده اعضای هیئت علمی و دانشجویان؛
12. اجرای دوره‌‌‌‌‌های کوتاه مدت پژوهشی، مثل کارگروه‌‌‌‌‌ها، دوره‌‌‌‌‌های کارورزی و مهارت‌‌‌‌‌های پژوهشی.

 
 
امتیاز دهی
 
 

فصلنامهعلوم سیاسی فصلنامهتاریخ اسلام فصلنامهآیین حکمت فصلنامهفرهنگ پژوهش
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما