دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام
تماس با ما
نقشه سایت
Francias
English
العربیة
صفحه اصلی
خدمات الکترونیک
پژوهش
آموزش


مديريت امور مالي
اين مديريت كه تأمين اعتبار، كنترل بودجه، تنظيم حساب درآمدها و كليه پرداخت­هاي هزينه­اي را بر عهده دارد. عمده وظايف آن عبارتند از:

1. وصول درآمدها و مطالبات، پرداخت هزينه­هاي مستمر و غيرمستمر، صدور درخواست و وصول وجه اعتبارات مربوط به هزينه هاي دانشگاه طبق مقررات، ديون و ساير تعهدات دانشگاه بر طبق قوانين و مقررات مربوط؛

2. تنظيم حساب درآمدها و هزينه­ها، محاسبات كل و اموال منقول و غير منقول دانشگاه و تهيه گزارش عمليات مالي براي مسئولين ذيربط؛

3. نظارت بر كليه حساب­هاي مالي و درآمدهاي اختصاصي طبق مقررات؛

4. تنظيم ونگهداري دفاتر اعتبارات روزانه، كل و معين براي حساب­هاي مستقل بر حسب برنامه­ها؛

5. كنترل و رسيدگي به اسناد هزينه هاي دانشگاه در چارچوب قوانين و مقررات؛

6. رسيدگي به حساب­هاي بانكي دانشگاه و تهيه صورت مغايرت بانكي؛

7. تأمين اعتبار كليه هزينه ها بر اساس تخصيص اعتبارات و به ميزان درآمدهاي وصولي قابل مصرف؛

8. پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و اعضاي هيئت علمي شاغل و بازنشسته و پرسنل قراردادي و سايرهزينه­هاي دانشگاه طبق مقررات؛

9. تنظيم حساب ماهانه درآمد و هزينه واحدهاي مختلف دانشگاه در دفاتر مربوط؛

10. اخذ صورت دريافت­ها، پرداخت هاي روزانه و مدارك مربوط و ثبت ارقام در دفاتر مربوط؛

11. تنظيم و نگهداري حساب كل دانشگاه و پي­گيري در جهت تسويه حساب­هاي سنواتي؛

12. تطبيق ارقام مندرج در دفاتر اعتبارات با دفاتر معين هزينه؛

13. رسيدگي به تنخواه گردان و اسناد هزينه مربوط به آن؛

14. حفظ و حراست از دسته چك­ها، اوراق بهادار و اسناد مالي؛

15. رسيدگي به اسناد هزينه واحدها و دانشكده ها، حقوق و مزايا، حساب­هاي معوقه بانكي، تسويه حساب هاي مربوط به ديون و تعهدات انجام شده و اموال دانشگاه؛

16. برنامه ريزي جهت كنترل اموال، تجهيزات و وسايل، ثبت مشخصات دقيق هر يك، سرشماري به موقع امور مربوط به جابه­جايي اموال و ارائه گزارش به مسئولان ذيربط.


منبع:
 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 31526
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما