دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام
تماس با ما
نقشه سایت
Francias
English
العربیة
صفحه اصلی
خدمات الکترونیک
پژوهش
آموزش


دکتر حسین ایزدی
ایزدی   رشته تحصیلی : تاریخ ایران دوره اسلامی

   گروه آموزشی : تاریخ

   مرتبه علمی : استادیار


   تلفن : 32136516-25-98

   پست الکترونیک1 : Izadi@bou.ac.ir

   پست الکترونیک2 : mountain.damavand@gmail.com

 
سوابق تحصیلی :
کارشناسی تاریخ ، دانشگاه شهید بهشتی ، بهمن ماه 1366
کارشناسی ارشد تاریخ ، دانشگاه شهید بهشتی ، بهمن ماه 1370
دکتری تاریخ ، گرایش ایران اسلامی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ورودی مهرماه 1385.

سوابق شغلی :
عضو هیات علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، معاونت
پژوهشی (مرکز تحقیقات علمی کشور ) 1374-1370
عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام از 1374
معاون اجرایی (اداری ، مالی) دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام از1380-1377.
مدیریت پژوهش دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام در سال 1385
عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
دبیر کمیته منتخب دانشگاه از 1385-1371
برگزاری اولین همایش سراسری نهضت نرم افزاری و تولید علم و آزاد اندیشی ، در سال 1383 و دومین همایش در سال 1384 ، مدیر اجرایی و دبیر همایش.
دبیر کمیته علمی پاین نامه برتر دانشجویی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
سوابق علمی:
مقاله: ناصر خسرو و اسماعیلیان :کیهان اندیشه ، مرداد و شهریور 1371
مقاله: اولین محاکمه رسمی یک روزنامه نگار در ایران : فصلنامه انقلاب اسلامی وابسته به معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 1377.
کتاب : حسن صباح ، انتشارات همراه 1377
مقاله: جغرافیای تاریخی کوفه ، فصلنامه تاریخ اسلام ،1379.
مقاله : فعالیت داعیان اسماعیلی در ایران : پژوهشنامه علوم انسانی ( علمی پژوهشی ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی
، دانشگاه شهید بهشتی شماره 51 پاییز 1385
مقاله : مناقب خوانی در دوره آل بویه        فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام . سال نهم بهار و تابستان 1387.

مقاله : وضعیت سیاسی تشیع از اضمحلال صفویه  تا کریم خان زند :   فصلنامه علمی تخصصی تاریخ اسلام ، بهار و تابستان 1390

مقاله : کیسانیه اولین انشعاب در تاریخ تشیع : تاریخ نامه ایران بعد از اسلام نشریه علمی پژوهشی دانشگاه تبریز ، بهار و تابستان 1391

مقاله : شاهان صفوی و زیارت : فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی ، پاییز 91


مقاله : جایگاه وقف در توسعه تشیع در عصر ایلخانان : فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام ، سال 90 ، شماره 50

مقاله : منجی گرایی در عصر حاکمیت مغول ها در ایران ، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام ، تابستان 1392
 مقاله : بخارا و نقش سامانیان در شکوفایی آن ، فصلنامه تاریخ اسلام ، سال شانزدهم ، تابستان 94
مقاله : سیاست های مذهبی و وضعیت علمی و آموزشی شامات ( از اتابکان زنگی تا پایان ممالیک) ، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام ، سال 17 ، تابستان 95

 

کتاب ها

 تاریخ امپراطوری روم ، انتشارات همراه 1381
شکل گیری و تحول در مراسم مذهبی در عهد صفویه ، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام 1395
مجاهدان مشروطه تهران و تبریز ، قم ، انتشارات نوید حکمت ، 1395
تاریخ اسلام در هند ( ترجمه و تالیف) ، دکتر سید عبدالمجید طباطبایی، دکتر حسین ایزدی ، قم ، انتشارات نوید حکمت ، سال 95
ویراستاری علمی کتاب : دو چهره اسلام ، اسلام شیعی اسلام وهابی ، نویسنده : استفان سلیمان شوارتز ، مترجم : سعید عابد پور
ویراستاری علمی کتاب : فرهنگ نامه تاریخ حوادث و رجال عصر پهلوی  ، قم ، انتشارات پژوهشگاه باقرالعلوم علیه السلام ، 1393


 
دروس تخصصی:
1-ایران در دو قرن اول هجری قمری
2-تاریخ تشیع (2)
3-تاریخ ایران در دوره مغول و تیموری
4- تاریخ ایران در دوره حکومتهای متقارن "(علویان ، صفاریان، سامانیان)
5- تاریخ اسلام در اسیای میانه و شبه قاره هند
6- جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی
7- تاریخ مسیحیت و جنگهای صلیبی
8- تاریخ اروپا (قرون وسطی ، رنسانس)
-استاد مدعو جامعه المصطفی العالمیه دروس تاریخ اروپا

مشخصات پایان نامه های دفاع شده دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
مقطع کارشناسی ارشد - رشته تاریخ اسلام
ردیف کد دانشجویی نـــــــام نــــام خـانـوادگـی عنوان پایان نامه نام استاد راهنما نام استاد مشاور اول تاریخ دفاع
1 83153202 ملیحه عابدینی اندیشه مهدویت در نهضت های ایرانی اسلامی قرن 10-7 هجری قمری حسین ایزدی سیدحسین فلاح زاده 1389-04-23
2 83153205 منیره ناصح ستوده مبانی نظری و عملی نهضت های شیعی ـ صوفی در ایران (قرن 10-7 هجری) حسن حضرتی حسین ایزدی 1389-04-23
3 83153207 زهره باقریان فلسفه تاریخ اسماعیلیه (با تأکید بر دعوت قدیم) حسین مفتخری حسین ایزدی 1386-06-20
4 83253102 حجت الله فضلی سیره قضایی امام علی (ع) سیدحسین فلاح زاده حسین ایزدی 1388-03-03
5 88153128 سیدابوالفضل موسوی صدیق بررسی علل و پیامدهای گرایش خلفای عباسی به تفکر اشعری حسین ایزدی سیدحسین فلاح زاده 1392-04-30
6 88153130 صدرالله اسماعیل زاده نقش وقف در گسترش تشیع از آل بویه تا ابتدای صفویه حسین ایزدی سید علیرضا واسعی 1391-08-15
7 84153104 مهدی زیرکی شکل گیری و روند مناقب خوانی تا پایان دوره سلجوقیان حسین ایزدی سیدحسین فلاح زاده 1387-10-02
8 84153110 قهرمان کرمی شیعه در دوره دوم خلافت عباسی 232-334 هجری قمری (وضعیت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی) سیدحسین فلاح زاده حسین ایزدی 1387-11-07
9 84153201 فاطمه اسماعیلی کوپایی تشیع ری از ابتدا تا پایان آل بویه سیدحسین فلاح زاده حسین ایزدی 1387-06-30
10 84153203 مریم نژادمحمدی نفوذ و گسترش اسلام در ناحیه سند و پنجاب تا ظهور دولت غزنوی حسین ایزدی سیدعلیرضا واسعی 1387-06-16
11 85153105 کریم حسنی تاریخ تشیع در زنجان (از آغاز تا پایان قاجاریه) حسین ایزدی سیدحسین فلاح زاده 1389-08-05
12 86153103 جمشید دانش غلام خاص امیرالمومنین علی (ع) از دیدگاه آلوسی ، سید قطب و طنطاوی (با تأکید بر تفاسیر آنها) حسین ایزدی جباری 1391-04-22
13 86153106 محمدتقی رمضانی تعامل علمای مذهبی و دولت در دوره سلجوقیان حسین ایزدی محسن الویری 1390-10-12
14 89153234 اعظم حدادی حیات فرهنگی ـ اجتماعی حاج شیخ عباس قمی حسین ایزدی سیدحسین فلاح زاده 1393-12-11
15 89153236 نسرین رهبری بررسی سیاست مذهبی حاکمیت ممالیک زهرا روح اللهی امیری حسین ایزدی 1392-08-08
16 89153136 حسین حمزه نقش عبدالله بن عباس در دوران خلفا و امیرالمومنین (ع) سیدحسین فلاح زاده حسین ایزدی 1392-04-23
17 89153137 مهدی ایوبی سیاست داخلی ایوبیان با تأکید بر چگونگی تعامل با شیعیان فاطمه جان احمدی حسین ایزدی 1393-03-21
18 89153140 محمدحسین قربانیان سیاهکلرودی بررسی تحلیلی تحقیقات تاریخ اسلام در مراکز علمی برزیل محسن الویری حسین ایزدی 1394-04-09
19 86153108 احمد عالمی فرد سیاست های خلافت اموی در برگزاری حج سیدحسین فلاح زاده حسین ایزدی 1390-11-17
20 86153111 رحمان فتاح زاده سیاست عباسیان در قبال مسیحیان (قرن دوم و سوم هجری) سیدحسین فلاح زاده حسین ایزدی 1388-12-23
21 86153112 سیدغلامرضا موسوی تبار آیین های شیعی در عصر صفویه حسین ایزدی علیرضا کریمی 1390-12-25
22 86153201 خدیجه احمدی نور نقش سیاسی فرهنگی آل طاووس در قرن هفتم و هشتم هجری قمری محسن الویری حسین ایزدی 1389-09-29
23 86153202 زهرا بختیاری مناسبات امام رضا (ع) با فرق شیعی غیر امامیه نعمت الله صفری حسین ایزدی 1390-05-10
24 86153205 رضیه السادات موحدابطحی نقش شیعیان در ساختار حکومت عباسیان از خلافت ناصر تا سقوط بغداد محسن الویری حسین ایزدی 1390-05-10
25 86153208 مطهره سادات احمدپناه خواجه نصرالدین طوسی و اسماعیلیان نزاری حسین ایزدی محسن الویری 1389-04-14
26 86153209 طاهره صمصامی فرهنگ و تمدن شیعی در حله قرن هفتم هجری حسین ایزدی زهرا روح اللهی امیری 1389-10-19
27 86153211 معصومه مفید تأثیر سیاست مذهبی اکبر شاه در احیای فرهنگ اسلامی در هند حسین ایزدی زهرا روح اللهی امیری 1394-08-06
28 87153222 فاطمه پهلوان پور تاریخ تشیع در ایران از زوال صفویه تا پایان زندیه حسین ایزدی زهرا روح اللهی امیری 1390-03-12
29 87153224 مریم حمیدی منفرد فعالیت آموزشی شیعیان در عراق عجم از سقوط بغداد تا ظهور صفویه محسن الویری حسین ایزدی 1391-04-12
30 87153228 مریم علیئی بررسی تاریخی تکفیر و تفسیق فرق اسلامی نسبت به یکدیگر در سه قرن نخست هجری محسن الویری حسین ایزدی 1392-03-22
31 87153229 طاهره سپهوندی چگونگی نفوذ و نقش ترکان در حکومت سامانیان زهرا روح اللهی امیری حسین ایزدی 1390-11-05
32 87153230 طلعت ده پهلوان نقش علمای شیعه در نظام قضایی عصر پهلوی اول مهدی زندیه حسین ایزدی 1390-03-29
33 87253124 جواد موسوی بردکشکی مزدکیان در سه قرن نخستین اسلامی حسین ایزدی سیدحسین فلاح زاده 1389-11-03
34 90153246 لاله اکبری مقدم بررسی شبکه ارتباطی وکلای شیعه در عصر امام هادی (ع) و کارکردهای آن حسین ایزدی زهرا روح اللهی امیری 1393-07-17
35 90153250 شهناز کریم زاده سورشجانی بررسی مناسبات شیعیان و اهل سنت در شامات از سلاجقه شام تا پایان ممالیک حسین ایزدی زهرا روح اللهی امیری 1393-04-16
36 91153158 مراد کیانی پورلیرهارانی بررسی نقش شیخ بهایی در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی عصر صفوی محسن الویری حسین ایزدی 1393-11-05
37 91153163 سیدرمضانعلی کاظمی سیره اقتصادی امامان معصوم علیهم السلام در عصر اول عباسی تا 218 ق حسین ایزدی سیدهادی عربی 1394-07-19
38 91153167 سیداحسان یگانه بررسی تاریخی زمینه ها و پی آمدهای مناظرات شیعه و سنی در بغداد (قرن 3 تا 5 هج . ق) حسین ایزدی کریم خان محمدی 1394-12-19
39 92153179 حسن شاکری تاریخ تشیع در بیهق از آغاز تا برآمدن سربداران حسین ایزدی سیدحسین فلاح زاده 1394-12-25

منبع:
 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 12093
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما