• گروه: زبان انگلیسی

  سید علی اصغر سلطانی

  رتبه علمی: دانشیار
  رایانامه:
  تلفن اداره: 02532136600
  نشانی اداره:دانشگاه باقرالعلوم اتاق 306

 • گروه: زبان انگلیسی

  ابراهیم توبه یانی

  رتبه علمی: استادیار
  رایانامه:
  تلفن اداره: 02532136600
  نشانی اداره:دانشگاه باقرالعلوم (ع) - گروه زبان انگلیسی

 • گروه: زبان انگلیسی

  ابراهیم داودی شریف آباد

  رتبه علمی: استادیار
  رایانامه:
  تلفن اداره:
  نشانی اداره:دانشگاه باقرالعلوم (ع) - گروه زبان انگلیسی

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما