728 x 90

برگزاری اولین نشست علمی تاریخ شفاهی حوزه علمیه، بایسته ها و راهکارها

تاریخ شفاهی حوزه علمیه، بایسته ها و راهکارها

نشست علمی« تاریخ شفاهی بایسته ها و راهکارها» با سخنرانی دکتر غلامرضا عزیزی رئیس پژوهشکده اسناد در تاریخ13 اردیبهشت 1397 در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار گردید.

این نشست در راستای یکی از راهکارهای میز تخصصی تمدن اسلامی در بسته جامع اقدامات بود که قرار است توسط دانشگاه باقرالعلوم(ع) اجرا شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در این نشست دکتر عزیزی به تعریف تاریخ شفاهی، پیشینه  آن، علت اهمیت تاریخ شفاهی حوزه علمیه، اولویت های تاریخ شفاهی حوزه و موضوعات مهم آن پرداخت. و در نهایت به سوالات مطرح در جلسه پاسخ داد.

دکتر عزیزی تاریخ شفاهی را نه خاطره نگاری از افراد مشهود بلکه تاریخی است که از مصاحبه های تخصصی با افراد حاضر، ناظر و مطلع به دست می آید.

ایشان تاکید کردند بیان شفاهی تاریخ لزوما به معنای تاریخ شفاهی نیست بلکه باید به قصد تاریخ نگاری بوده یا پیامد تاریخ نگارانه داشته یا با روش تاریخ نگاری همراه باشد.

در اولویت بندی همچنین اولویت در سمت و سوی مصاحبه ها باید افراد مسن، موضوعات کمتر پرداخته شده، موضوعات غلو شده و موضوعات با احتمال کتمان بیشتر باشد.

دکتر عزیزی تاکید کردند در تاریخ شفاهی حوزه، باید حوزه را نهاد در نظر بگیریم، نهادی آموزشی ، دینی، تبلیغی و یک نهاد مقبول یا ساختار جدید معتبر پیگیر این کار شود. و موضوعاتی چون تغییر حوزه علمیه، تحول حوزه، ساختار و افراد شاخص آن را مورد بررسی قرار دهد.

در نهایت ایشان به عنوان یک متخصص در حوزه تاریخ شفاهی انتظار خود را از دانشگاه باقرالعلوم(ع) تلاش در جنبه های علمی و نظریه پردازی در زمینه تاریخ شفاهی مطرح کرد و اظهار امیدواری کرد در گرایش هایی تاریخ دانشگاه یا حداقل در پایان نامه ها در رساله این موضوع با جدیت پیگیری شود.
 

 
امتیاز دهی
 
 

فصلنامهعلوم سیاسی فصلنامهتاریخ اسلام فصلنامهآیین حکمت فصلنامهفرهنگ پژوهش
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما