دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام
تماس با ما
نقشه سایت
Francias
English
العربیة
صفحه اصلی
لک زایی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی
   

رشته تحصیلی علوم سیاسی

  
گروه آموزشی علوم سیاسی

 

 

 

کتابهای چاپ شده:

1.         چالش سیاست دینی و نظم سلطانی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم ،1385

2.        زمینه های انقلاب اسلامی ایران/ ائمه/ 1377 (با همکاری دکتر منصور میراحمدی(

3.        اندیشه سیاسی آیت الله مطهری/ بوستان کتاب ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم/ 1381 (با همکاری جمعی از اساتید(

4.        روضة الانوار عباسی (تصحیح و تحقیق)/ بوستان کتاب ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم/ 1381

5.       اندیشه سیاسی محقق سبزواری/ بوستان کتاب ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم/ 1380 (کتاب سال حوزه علمیه(

6.        اندیشه سیاسی صدرالمتألهین/ بوستان کتاب ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم/ 1381 (کتاب سال حوزه علمیه ، کتاب سال دین پژوهان(

7.        سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران/ 1383

8.        درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی / مرکز فرهنگ و معارف قرآن / قم 1386.

9.        سیره پیامبر اعظم درگذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی / بوستان کتاب / قم 1385

 

 مقالات چاپ شده:

1.       ‏انقلاب اسلامی و احیاء اندیشه سیاسی اسلام/ فصلنامه علوم سیاسی ش 7 (دوره قدیم)/ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ زمستان 1372

2.        ویژه نامه کنگره جهانی شیخ انصاری، اجتهاد ممنوع، اجتهاد مشروع/ تمهید، ش 3 کنگره بین الملل شیخ انصاری قم/ آذر 1373

3.        ویژه نامه کنگره جهانی شیخ انصاری، شیخ انصاری و نسل امروز/ تمهید، ش 6 کنکره بین الملل شیخ انصاری قم/ 25 آذر 1373

4.        امام خمینی، احیاگر اندیشه حکومت اسلامی/ فصلنامه حضور، ش 9 مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی تهران/ 1373

5.        درآمدی بر اندیشه سیاسی محقق سبزواری/ فصلنامه حکومت اسلامی، ش 5 دبیرخانه مجلس خبرگان قم/ 1376

6.        روضة الانوار عباسی و رابطه سلطان و مجتهد/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 1 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ تابستان 1377

7.        ثبات و تحول در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 5 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ تابستان 1378

8.        جایگاه سیاست در حکمت متعالیه/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 6 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ پاییز 1378

9.        تفکر سیاسی در قرآن/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 7 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ زمستان 1378

10.    پیامبر اسلام و شیوه گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی (به سوی یک نظریه توسعه)/ فصلنامه تاریخ اسلام، ش 1 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ بهار 1379

11.    درآمدی بر طبقه بندیهای اندیشه سیاسی اسلامی/ حکومت اسلامی، ش 16 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری قم/ تابستان 1379

12.    سازوکارهای تأمین امنیت ملی (از دیدگاه محقق سبزواری)/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 9 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ تابستان 1379

13.    دین و دانش سیاسی/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 10 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ پاییز 1379

14.    امام علی(ع) و نسل امروز/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 10 دفتر نماینده رهبری در امور اهل سنت قم/ زمستان 1379

15.    هدایت دینی و دولت هادی/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 12 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ بهار 1379

16.    انقلاب و تحولات اجتماعی از دیدگاه استاد مطهری/ راهبرد ش 19 مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تهران/ بهار 1380

17.    فقه سیاسی؛ سنت تجدید شونده/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 14مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ بهار 1380

18.    رابطه فرد و دولت در اندیشه محقق سبزواری/ مجله حکومت اسلامی، ش 16 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری قم/ تابستان 1380

19.    زندگی سیاسی در اندیشه صدرالمتألهین/ قبسات ش 20 و 21 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران/ پاییز 1380

20.    مقاصد قرآن/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 15 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ پاییز 1380

21.    بحران سلطه و کنترل سیاسی در ایران/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 16 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ زمستان 1380

22.    موانع گسترش فقه سیاسی/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 18 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ تابستان 1380

23.    تأملی بر پویایی اندیشه امام خمینی/ ماهنامه زمانه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم/ خرداد 1382

24.    روش شناسی فقه سیاسی شیعه/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 21 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ بهار 1382

25.    زیر ساخت های نظریه گفتمان/ دانش پژوهان شماره 2 دانشگاه مفید قم/ نیمسال اول 82

26.    نسبت جهانی شدن و حکومت جهانی حضرت ولی عصر (عج)/ جهانی شدن و دین، ش 3 دبیرخانه دین پژوهان قم/ تیر 1382

27.    ایران و آمریکا؛ نزاع وجودی/ فصلنامه علوم سیاسی شماره 20مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ زمستان 1381

28.    آسیب شناسی نظام سیاسی سلطنتی از دیدگاه محقق سبزواری و امام خمینی/ کتاب «امام خمینی و حکومت اسلامی» فلسفه سیاسی، مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قم/1378

29.    منطق تحول اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی(ره) از آغاز تا انجام/ کتاب جزعة جاری(سی مقاله پژوهشی پیرامون انقلاب اسلامی) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران/ 1377

30.    طرح نامه فقه سیاسی/ فصلنامه علوم سیاسی شماره 24 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/1382

31.    مبانی ولایت فقیه/ فصلنامه علوم سیاسی شماره 25مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ بهار 1383

32.    بحران سلطه و کنترل سیاسی در ایران معاصر/ مجله فرهنگ اندیشه شماره 5 مرکز تحقیقات و توسعه علوم انسانی تهران/ بهار 1382

33.    نگاهی به کتاب اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران/ کتاب ماه دین، ش 25/ 1378 (نقد کتاب)

34.    نگاه ناتمام (معرفی و نقد کتاب مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین)پگاه حوزه / 1379

35.    چشیدن بقدر تشنگی یا ... (نقد کتاب رهیافتی بر علم سیاست و جنبش های اسلامی معاصر/ کتاب ماه دین، ش 40/ 1379

36.    ایران، ائتلافات گسترده و شکننده (نقد و بررسی کتاب مقاومت شکننده)/ پگاه حوزه، ش 27/ 1380

37.   سرمایه گذاری در گذشته (نقد و بررسی کتاب زمانی غیر زمان ها: امام، شیعه و ایران)/ پگاه حوزه، ش 32 / 1380

38.    قرن بیستم؛ قرن خودآگاهی مسلمانان(نقد کتاب)/ کتاب ماه دین، ش 62/1381

39.    نظام سیاسی اسلام (نقد کتاب)/ کتاب ماه دین، ش 62/1381

40.    تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران(نقد کتاب)/ فصلنامه علوم سیاسی، ش 10 مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ 1379

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما