دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام
تماس با ما
نقشه سایت
Francias
English
العربیة
صفحه اصلی
خدمات الکترونیک
پژوهش
آموزش


حجت الاسلام و المسلمین دکتر یارعلی کرد فیروزجائی
کرد فیروزجائی   رشته تحصیلی : فلسفه

   گروه آموزشی : فلسفه و کلام

   مرتبه علمی : دانشیار


نام: یارعلی

نام خانوادگی: کردفیروزجائی

متولد1348

مرتبه علمی: دانشیار فلسفه و کلام اسلامی

عضو هیئت علمی: دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام)

مسئولیت های اجرایی:

1-   مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام) از سال 1386 تا 1389

2-   مدیر گروه مدرسی معارف اسلامی دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام) از سال 1390 تا1392

3-   مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی از سال 1391(ادامه دارد)

4-   سردبیر نشریه علمی پژوهشی آیین حکمت

5-   عضو هیئت مدیره انجمن معرفت شناسی حوزه علمیه

ورود به حوزه علمیه: 1367

اتمام سطح عالی: 1372

شرکت در دروس خارج فقه و اصول: 72تا 79

اساتید فقه و اصول: حضرات آیات: محمد فاضل استر آبادی (دام ظله)، اعتمادی(ره)، شیخ جواد تبریزی(ره) وحید خراسانی(دام ظله)، سید جعفر کریمی(دام ظله) و شیخ صادق لاریجانی(دام ظله)

اساتید فلسفه: حضرات آیات: علامه مصباح یزدی(دام ظله) و فیاضی(دام ظله)

تحصیلات دانشگاهی:

دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

عنوان رساله کارشناسی ارشد: نقد و بررسی مبانی فلسفی منطق فرگه_ سال دفاع1379

دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران

عنوان رساله دکتری: ابتکارات و نوآوری های فلسفه اسلامی به روایت ابن سینا در مقایسه با فلسفه یونان (به روایت افلاطون، ارسطو و فلوطین) در قلمرو مابعدالطبیعه_ سال دفاع1385

 

تالیفات:

الف) کتاب:

1-   فلسفه فرگه، 1382، مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)(برگزیده کتاب سال حوزه و تقدیر شده کتاب سال دانشجویی)

2-   نوآوری های فلسفه اسلامی،1387، مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)(برگزیده کتاب سال حوزه و برگزیده دین پژوهان)

3-   چنین گفت نیچه، 1386، کانون اندیشه جوان

4-   چیستی فلسفه اسلامی، 1390، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

5-   درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی (فصل های دوم، چهارم و پنجم) ، 1390، سمت

6-    مباحث معرفت شناختی در فلسفه اسلامی، 1393، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

7-   حمکت مشاء ، 1393 ، مجمع عالی حکمت اسلامی

ب) مقاله:

ب-1- مقالات علمی پژوهشی:

1-   محرک نخستین ارسطو، پژوهش های فلسفی و کلامی، تابستان 85، ش28

2-   حقیقت نفس و حدوث جسمانی آن در نزد فارابی، معرفت فلسفی، بهار90، ش32.

3-   حقیقت ادراک حسی از دیدگاه علامه طباطبائی، معرفت فلسفی، بهار92، ش39.

4-   نقدی بر تفسیر کمال نهایی به شکوفائی عقلانی در فلسفه یونان و اسلامی، فلسفه دین، دوره دهم، شماره اول، بهار92

5-   بررسی ثنویت نفس و بدن از دیدگاه دکارت و ملاصدرا (بامشارکت دیگران)، قبسات، زمستان90، ش62

6-    بررسی و تحلیل« جسمانیت نفس » از دیدگاه صدرالمتالهین (بامشارکت دیگران )، انسان پژوهی دینی، پاییز و زمستان91، ش28.

7-   بررسی انتقادی نظریه اینهمانی ذهن و بدن در فلسفه ذهن ( بامشارکت دیگران )، معرفت فلسفی، تابستان92، ش40

8-   نسبت حکمت و حکومت از دیدگاه افلاطون و فارابی ( بامشارکت دیگران )، آیین حکمت، پاییز91، ش13

9-   نسبت حکمت و شهروندان  مدینه فاضله از دیدگاه افلاطون و فارابی، ( بامشارکت دیگران )، علوم سیاسی، بهار92، ش61

10-                      ادراک کلی و جزئی و مدرک آن ها در دیدگاه ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی، ذهن، زمستان91، ش52

ب-2- مقالات علمی تخصصی:

1-   نیچه و نیازهای انسان معاصر، نقد و نظر، بهار و تابستان86، ش46-45

2-   نگاهی به برخی نوآوری های مشائیان مسلمان، نقد و نظر، پاییز و زمستان87، ش52-51

3-   سعادت انسان و نقش دین در آن از دیدگاه فارابی، نقد و نظر، زمستان89، ش60

4-   معقولات ثانی منطقی و مفاهیم محض فاهمه کانتی، آیین حکمت، زمستان88، ش2

5-   معنا و معیار اسلامی بودن علوم، معارف عقلی، پاییز85، پیش شماره2

6-    رساله ای منتشر نشده از اسکندر افرودیسی، معارف عقلی، تابستان85، ش2

7-   معرفی گزارشی از اثولوجیای ارسطو، معارف عقلی، تابستان85، ش2

8-   مقایسه مبنای منطق سنتی و منطق فرگه در تحلیل قضیه، معارف عقلی، بهار85، ش1

9-   ماهیت معرفت در نظر افلاطون، معرفت، اردیبهشت85، ش101

10-                      هیدگر و انسان مداری، معرفت، اسفند81، ش63

11-                      براهین اثبات خدا نزد ارسطو، معرفت، فروردین83، ش76

12-                      تجددگرایی، معرفت، اسفند80، ش51

13-                      خداشناسی و وجود شناسی در متافیزیک ارسطو ( ترجمه ) ، معرفت، فروردین83، ش76

14-                      سیر تکوین انسان مداری در فلسفه غرب، معرفت، شهریور82، ش69

15-                      معرفت و باور در جمهوری7-5(ترجمه) ، معرفت، ش61 و ش62

16-                       منطق و معقولیت، معرفت، فروردین84، ش88

17-                      نمونه هایی از حس گرایی در جهان اسلام، معرفت، فروردین 84، ش88

18-                      هرمنوتیک هیدگر، معرفت، بهمن82، ش74

19-                      روشنفکری و روند شکل گیری آن و نقد هگل از آن، رواق اندیشه، آبان82، ش23

20-                      عرفی شدن دین، رواق اندیشه، خرداد 84، ش42

21-                      واقع گرایی انتقادی (ترجمه) ذهن، تابستان82، ش13

22-                      معرفت بیواسطه در دیدگاه فرگه، ذهن، پاییز و زمستان82، ش16 و 15

23-                      عقلانیت در نظر علامه طباطبائی، ذهن، بهار83، ش17

ج) همایش های بین المللی:

1- همایش بین المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه2010

عنوان مقاله ارائه شده: مبانی فلسفی حکومت دینی در نظر فارابی

د) تدریس ها:

1-   حکمت مشاء: (الهیات شفا و اشارات)

2-   حکمت اشراق

3-   فلسفه ارسطو

4-   تاریخ فلسفه

5-   تاریخ فلسفه غرب

6-    فلسفه اخلاق

7-   معرفت شناسی

8-   استنباط های فلسفی و کلامی از قرآن و حدیث

9-   کلام معتزله، اشاعره و امامیه

 


منبع:
 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 6295
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما