دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام
تماس با ما
نقشه سایت
Francias
English
العربیة
صفحه اصلی
خدمات الکترونیک
پژوهش
آموزش


حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد حسین هاشمیان




   رشته تحصیلی : مدیریت

   گروه آموزشی : علوم اجتماعی

   مرتبه علمی : دانشیار



سوابق علمی-
اجرائی حجت لااسلام و المسلمین دکتر سید محمد حسین هاشمیان

ب) سوابق تحصیلی:

ü دیپلم رشته ریاضی فیزیک از دبیرستان دین و دانش قم.

ü کارشناسی ارشد پیوسته در رشته معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگــاه امام صادق(ع) و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی استعاره راه جهت تبیین هستی شناسانه سازمان» با نمره 98.5.

ü دکترای مدیریت سیاستگذاری دانشگاه تهران و دفاع از رساله دکتری با عنوان بازخوانی مولفه های کلیدی مدیریت از منظر پست مدرنیسم معرفتی با درجه عالی.

ج) سوابق آموزشی:

عضو گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

1- مقطع دکترا:

ü تدریس درس سیاستگذاری در فرهنگ و ارتباطات (دانشگاه باقرالعلوم (ع))

ü تدریس فلسفه تئوری های مدیریت و سازمان (دانشگاه باقرالعلوم (ع)).

ü زبان تخصصی فرهنگ و ارتباطات (دانشگاه باقرالعلوم (ع)).

ü محیط شناسی راهبردی(دانشگاه باقرالعلوم (ع)).

 

2- مقطع کارشناسی ارشد:

ü تدریس مدیریت تحول (موسسه امام خمینی (ره))

ü تدریس برنامه ریزی در فرهنگ و ارتباطات (دانشگاه باقرالعلوم (ع)).

ü تدریس مدیریت فرهنگی (دارالحدیث)

ü تدریس برنامه ریزی فرهنگ (دانشکده صدا و سیما)

ü تدریس زبان عمومی (دانشگاه باقرالعلوم (ع)).

ü تدریس سیاست گذاری در صنعت توریسم (دانشگاه سمنان).

ü تدریس تئوری های مدیریت پیشرفته (دانشگاه سمنان)

ü تدریس MIS پیشرفته (موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه)

ü تدریس تئوری های خط مشی گذاری عمومی (موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه)

ü تدریس فرایند خط مشی گذاری عمومی(موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه)

ü تدریس تحقیقات بازاریابی پیشرفته(دانشگاه سمنان).

ü تدریس تئوری های کارآفرینی (دانشگاه سمنان).

ü تدریس تحلیل استراتژی های موفق و ناموفق (دانشگاه تهران) .

ü تدریس تئوری های پیشرفته مدیریت منابع انسانی (دانشگاه سمنان).

ü تدریس سازماندهی (دانشگاه سمنان)

3- مقطع کارشناسی:

ü تدریس اصول و مبانی مدیریت (دانشگاه پیام نور)

ü مبانی مدیریت دولتی (دانشگاه سمنان)

ü تدریس مدیریت اسلامی و الگوهای آن (دانشگاه تهران ، قم و سمنان)

ü تدریس مدیریت رفتار سازمانی(دانشگاه سمنان)

ü تدریس تحقیقات بازاریابی (دانشگاه سمنان) .

ü تدریس دروس زبان تخصصی مدیریت 1 تا 4 (دانشگاه پیام نور)

د) سوابق پژوهشی:

کتب:

1. هاشمیان، سیدمحمدحسین (1391)، استعاره راه؛ پرسش از هستی سازمان، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

مقالات علمی- پژوهشی:

1. الوانی، سید مهدی، سید محمد حسین هاشمیان و محمدرضا بهمنی(1388)، «اجراء و ارزیابی سیاستها در سازمان های دولتی با بهره گیری از الگوی مدیریت متوازن سیاستها  ( BSC) مطالعه موردی: دفتر تبلیغات اسلامی»، اندیشه مدیریت، شماره 2.

2. هاشمیان، سیدمحمدحسین و علی اصغر پورعزت (1386)، «مقدمه­ای بر هرمنوتیک در قلمرو شناخت سازمان و مدیریت»، نشریه علوم انسانی، شماره 52.

3. پورعزت، علی اصغر و سیدمحمدحسین هاشمیان (1386)، «تبیین  هستی شناسانه سازمان از منظر استعاره سازمان به مثابه راه»، نامه حکمت شماره 10.

4. الوانی، سید مهدی و سید محمد حسین هاشمیان (1387)، «بازخوانی دانش خط مشی گذاری در بستر پست مدرنیسم: شکل گیری خط مشی در عصر  پست مدرن »، نشریه علوم انسانی، شماره 57.

5. سید محمد حسین هاشمیان (1390)، «بازخوانی دانش خط مشی گذاری در بستر پست مدرنیسم:  اجرا و ارزیابی خط مشی در عصر  پست مدرن »، نشریه علوم انسانی، شماره 66.

 

مقالات علمی- ترویجی:

الوانی، سید مهدی و سید محمد حسین هاشمیان(1385)، «نقدی بر تلقی مورگان و هچ از تفکر استعاری»، مطالعات مدیریت، شماره49.

طرح های پژوهشی:

1. طراحی دوره دکتری سیاستگذاری فرهنگ (1388)

2. کیفیت در قلمرو سازمانهای فرهنگ (1390)

3. درآمدی بر راهبردهای ارتباطاتی جامعه المصطفی (ع) (1390)

 

مقالات برگزیده ارائه شده به همایشها و کنفرانسهای ملی:

1. سیدمهدی الوانی و سیدمحمدحسین هاشمیان (1387)، «ارائه مدل بومی سیاستگذاری فرهنگ»، مقاله برگزیده و برتر همایش توسعه و تحول در فرهنگ.

2. سید محمد حسین هاشمیان و محمدکاظم احمدی حاجی(1389)، « الزامات کلان ساختاری دولت اسلامی»، مجموعه مقالات برنامه پنجم توسعه، به سفارش مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع).

3. سیدمحمدحسین هاشمیان(1387)، «جوانان و تولید علم بومی»، مقاله برگزیده همایش سازمان ملی جوانان.

4. سید محمد حسین هاشمیان (1389)، «تأملی درباره طرح راهبردی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و عدالت»، مقاله برگزیده همایش ملی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت.

5. سید محمد حسین هاشمیان (1389)، جستاری پیرامون کیفیت در قلمرو فرهنگ، مقاله ارائه شده در همایش ارتقای کیفیت دستگاه های فرهنگی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری.

6. سیدمحمدحسین هاشمیان(1386)، «بررسی نسبت میان دو پارادیم انتظار و مدیریت استراتژیک»، مقاله برگزیده همایش انقلاب، انتظار و عاشورا.

7. سید محمد حسین هاشمیان و فاطمه اشرفی(1388)، مقدمه ای بر بهره وری در سازمان های فرهنگی، ارائه به همایش ملی دستاوردهای اصلاح الگوی مصرف در حوزه مدیریت شهری.

8. سید محمد حسین هاشمیان (1388)، کارکردها و ک‍ژکارکردهای سازمانهای غیردولتی در  ارتقای سرمایه اجتماعی، ارائه به همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی.

 

راهنمائی، مشاوره و داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد با موضوعات:

1. طراحی الگوی سنجش منابع راهبردی سازمانهای فرهنگی (راهنما).

2. ارزیابی مقایسه ای عملکرد دو سازمان بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی بر مبنای مدل بهره وری فراگیر سومانث (راهنما)

3. بررسی رابطه میان کیفیت خدمات، ارزش ادراک