يكشنبه 10 اسفند 1399  
اصولی
اشتباهي در سياستنامه آخوند خراساني

نويسنده: رضامختاري

در كتاب سياست نامه خراساني نوشته جناب آقاي محسن كديور صفحه بيست و نه ذيل عنوان «فهرست آثار منتشر نشدۀ خراساني» آمده است: 1. تحريرات في اصول تقريرات آخوند خراساني از دروس اصول اساتيدش، گويا شيخ انصاري، از اول نواهي تا آخر مجمل و مبيّن، تاريخ نگارش 6 شوال 1278 در نجف و مفصل تر از كفاية. نسخه اصل (به خط آخوند) به شماره 14178 در كتابخانه مجلس موجود است.
در كتاب سياست نامه خراساني نوشته جناب آقاي محسن كديور صفحه بيست و نه ذيل عنوان «فهرست آثار منتشر نشدۀ خراساني» آمده است:
1. تحريرات في اصول
تقريرات آخوند خراساني از دروس اصول اساتيدش، گويا شيخ انصاري، از اول نواهي تا آخر مجمل و مبيّن، تاريخ نگارش 6 شوال 1278 در نجف و مفصل تر از كفاية. نسخه اصل (به خط آخوند) به شماره 14178 در كتابخانه مجلس موجود است.

در حالي كه اين اثر هيچ ربطي به آخوند خراساني ندارد و پيش از آنكه آخوند به نجف وارد شود تاليف شده است!؛ زيرا آخوند در حدود اوائل سال 1279 به نجف اشرف مشرف شده است و تأليف اثر به ساله 1278 در نجف خاتمه يافته است. علاوه بر اين، اين نسخه را زوجه مؤلف در سال 1308 از ورثه مؤلف خريده و وقف كرده است و اين نشانه مي دهد كه در سال 1308 مؤلف از دنيا رفته بوده است! در حالي كه آخوند خراساني در سال 1329 يعني حدود بيست سال پس از اين تاريخ در گذشته است. بنابراين، اين كتاب هرگز نمي تواند تأليف آخوند باشد.
از اين رو قطعاً اين اثر تأليف آخوند نيست ومحتمل است تأليف مولي محمد كاظم شاهرودي خراساني باشد كه سرگذشتش در كرام برره ج 3، ص 257 آمده ، و از شاگردان صاحب رياض و حجة الاسلام شفتي بوده است و شايد اين اثر تقرير دروس اين استادانش باشد.
گفتني است جناب آقاي كديور در ص بيست و يك كتاب سياست نامه ذيل عنوان «فهرست آثار خراساني» نوشته اند:
اين فهرست نه تنها بر اساس مطالعه كتب تراجم علماي قرن چهاردهم ، بلكه علاوه بر آن با مشاهده خود آثار و تفحص از فهرست نسخ خطي به دست آمده است.
پيداست كه اينجا اگر خود اثر را مشاهده كرده بودند هرگز دچار اين اشتباه نمي شدند زيرا در اول همين نسخه آمده است كه همسر مولف به سال 1308 اين نسخه را از ورثه مولف خريده و وقف كرده است.
خلاصه: محمد كاظم شاهرودي خراساني با مولي محمد كاظم هروي خراساني اشتباه شده اند!

منبع: سايت الاثر / به مديريت جناب آقاي رضا مختاري

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
كليه حقوق اين سايت براي دبيرخانه كنگره بزرگداشت آخوند ملا محمد كاظم خراساني محفوظ مي باشد

Guest (PortalGuest)

كنگره آخوند خراساني
مجری سایت : شرکت سیگما