728 x 90

برگزاری جلسه دفاعیه دکتری جناب آقای داود رادمند

عنوان پایان نامه: وجوه سیاسی نهضت علمی امام باقر (ع) و امام صادق (ع) و کاربست آن در چرخه تولید دانش سیاسی
عنوان پایان نامه: وجوه سیاسی نهضت علمی امام باقر (ع) و امام صادق (ع) و کاربست آن در چرخه تولید دانش سیاسیروابط عمومی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

عنوان پایان نامه: وجوه سیاسی نهضت علمی امام باقر (ع) و امام صادق (ع) و کاربست آن در چرخه تولید دانش سیاسی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه باقرالعلوم (ع) جلسه دفاعیه جناب آقای داود رادمند مورخ 96/4/27 با عنوان وجوه سیاسی نهضت علمی امام باقر (ع) و امام صادق (ع) و کاربست آن در چرخه تولید دانش سیاسی در اتاق دفاعیه دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار گردید. متن چکیده دفاعیه به شرح ذیل می باشد.

چکیده

تاریخ سیاسی تشیع در زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) با شرایط کاملاً متفاوتی مواجه شد. نهضت علمی این دو امام بزرگوار(ع)، دارای ابعاد و زوایای بسیار گسترده‌ای بوده، که یکی از این ابعاد، بعد سیاسی این نهضت علمی می‌باشد.
این پژوهش، به منظور بررسی نقش امام باقر(ع) و امام صادق(ع) براساس روش اسنادی تاریخی و تحلیل محتوی، جهت تحلیل نظری نهضت علمی امام باقر(ع) و امام صادق(ع) با الگوی چرخه «مدیریت دانش» در تغییرات اجتماعی - سیاسی، سامان‌مند گردیده است. این پژوهش، دو حوزه: فرهنگ و سیاست را برگزیده و برای بازشناسی نقش آن بزرگواران در تغییرات فرهنگی و سیاسی، اسناد و شواهد تاریخی آن عصر را بازخوانی نموده است.
حوزه فرهنگ را برگزیدیم؛ زیرا فرهنگ از مؤلفه‌ای بنیادین هر جامعه است و اساساً  مؤلفه‌های جامعه، از جمله توسعه علمی و سیاسی بدون آن لباس وجود بر تن نخواهد کرد و جامعه دینی، با غیردینی را نیز، از طریق فرهنگ می‌توان بازشناسی کرد. از این‌رو، امام باقر(ع) و امام صادق(ع) با نفوذ معنوی که داشتند، ‌توانستند در تغییرات فرهنگی تأثیرگذار باشند و فرهنگ اسلامی را احیا کنند و از این طریق، نهضت علمی ایجاد نمودند.
محور سیاست را برگزیدیم؛ زیرا سیاست و حکومت، به عنوان کارگزار اصلی در تدوین و تحقق اجرای فرهنگ و ارزش‌ها در جامعه، نمی‌تواند بی‌تأثیر باشد؛ چون این حکومت است، که می‌تواند زمینه تغییر هویت جامعه را فراهم نماید و یا در جهت حفظ آن کوشا باشد و افزون بر آن، این‌که اغلب تصور می‌شود که امام باقر(ع)و امام صادق(ع) بیش از هر چیزی، چهره فقهی و علمی داشته و به عنوان احیاگر فقه نبوی بوده‌اند؛ نه بیش از آن، در این تحقیق، نشان داده شد که امام باقر(ع) و امام صادق(ع) افزون بر تلاش‌های فرهنگی و علمی در حوزه سیاست نیز، اقدامات بسیار مؤثری داشتند که می‌توانند الگوی مناسبی برای سیاست‌مداران و دیگر توده‌های جامعه باشد و آنان را از سرگردانی در عرصه سیاست و رفتار سیاسی نجات بخشند.
بنابراین، یافته‌ای این تحقیق، این است که امام باقر(ع) و امام صادق(ع) به صورت پیشوا و دانشمندی جامع الاطراف ظاهر می‌شود، که نه تنها در موضوعات آیینی و مناسک دینی و... صاحب اطلاع‌اند،‌ بلکه در مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز،‌ دست داشتند و به روشنی نشان دادند، که می‌تواند یک نخبه،‌ با مددگیری از روش الگوسازی در عرصه سیاست دخالت کرده و منشأ بسیار ازتغییرات ایجابی و سلبی در حوزه فرهنگ، سیاست و دانش گردد.
کلید واژگان: نهضت علمی باقرین، مدیریت دانش، فرهنگ،ا مام باقر(ع) و امام صادق(ع).

دانشجو:‌ آقای داود رادمند
 
امتیاز دهی
 
 

فصلنامهعلوم سیاسی فصلنامهتاریخ اسلام فصلنامهآیین حکمت فصلنامهفرهنگ پژوهش
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما