دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام
تماس با ما
نقشه سایت
Francias
English
العربیة
صفحه اصلی
تازه های پایان نامه
 بررسی نظریه‌ی انقلاب امام خمینی و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری فرهنگی
بررسی نظریه‌ی انقلاب امام خمینی و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری فرهنگی

دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

دانشکده علوم سیاسی، اجتماعی و تاریخ

پایاننامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: دانش اجتماعی مسلمین

 

عنوان: بررسی نظریهی انقلاب امام خمینی و دلالتهای آن در سیاستگذاری فرهنگی

 

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر مریجی

استاد مشاور: دکتر هاشمیان

 

نگارش: مجتبی نامخواه

دی1392


چکیده:

   تصویر که امام خمینی از انقلاب اسلامی دست میهند، آن قدرها متمایز و خلاف آمدعات هست، که  باوجود بحث و گفتگوهای فراوان پیرامون امام خمینی و اندیشههای ایشان، نادیده گرفته شود و یا حداکثر تلاش شود به برخی نظریههای رایج همچون ماکس وبر به تأویل برده و تقلیل داده شود. مسئلهای که این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی از آراء و اندیشههای امام خمینی در پی آن است، صورتبندی همین درک متمایز است. این تصویر مانند بسیاری از نظریات انقلاب گرچه با تأکید بر یک مورد مشخص ارائه میشود اما استدلالهای روشنی را نیز دربارهی یک انقلاب اجتماعی پیش میکشد. تحلیل امام خمینی از انقلاب با نظریههای جامعهشناسی انقلاب تمایزات بنیادینی دارد. نظریه انقلاب امام بر خلاف دیگر نظریه‌ها، انقلاب اجتماعی را محصول دیگر تحولات اجتماعی نمیداند و آن را بر اساس یک انقلاب انسانی، درونی و باطنی تحلیل میکنند. تفاوت دیگر اینکه نظریه انقلاب امام موضعی محافظه کارانه ندارد؛ امام خمینی در پاسخ‌هایی که به پرسش از چیستی، چگونگی و پیامدهای انقلاب میدهند، در پی بازتولید انقلاب هستند. یکی از نمودهای این بازتولید آن جاست که امام خمینی فهمی که از انقلاب دارند را در نظام پس از آن مبنای سیاست گذاریها قرار می¬دهند.

  بر این اساس میتوانیم بر اساس دیدگاه امام خمینی، انقلاب اسلامی را در چهار مرحله و مفهوم دنبال کنیم. اولین مرحله ارائه درکی ناب اما مهجور از آموزه¬های اسلام است. ارائهی اسلام انقلابی به انقلابی انسانی و درونی در جامعه ایرانی منجر می¬شود. از دل این انقلاب درونی که به یاری دست غیب و مقلب القلوبی خداوند متعال انجام شده انسان جدیدی خلق میشود: انسان انقلابی که انقلاب اسلامی محصول کنش جمعی همین انسان انقلابی است. پس از انقلاب است که اسلام انقلابی راه خود را به عرصهی سیاست گذاریهای فرهنگی باز میکند و تجربهی متمایز نهادهای انقلاب اسلامی بر اساس کنشهای متمایز انسان انقلابی به وجود میآیند. 

کلمات کلیدی: امام خمینی(ره)، نظریه انقلاب، اسلام انقلابی، انقلاب انسانی، انسان انقلابی، انقلاب اسلامی، سیاست گذاری، سیاست گذاری فرهنگی.

فايلها
بررسي نظريهي انقلاب امام خميني و دلالتهاي آن در سياستگذاري فرهنگي 437.404 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما